Paluch - Hastík, s.r.o.

Vyrábíme a dodáváme čistírny odpadních vod.

Společnost Paluch-Hastík, s.r.o. podniká v oblasti čistíren odpadních vod již od roku 1992, kdy ještě jako sdružení Paluch-Hastík zaměřila svou aktivitu především na výrobu a montáže ČOV. Čistírny, které vyrábíme se vyznačují nulovými náklady na elektrickou energii. Při své činnosti využívají samočistících procesů, které probíhají na dně přírodních jezer. Tento proces je intenzifikován pomocí enzymatického preparátu. 

ČOV je složena ze dvou technologických částí – anoxického stupně a zemního biofiltru. Tímto spojením bylo dosaženo velmi dobrého čistícího efektu. Účinnost byla testována na Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka v Praze a také Aquatisem Brno, vždy s velmi dobrými výsledky a vysokou efektivitou čištění.

Majitelé těchto čistíren ocení především jejich snadnou údržbu, dlouhou životnost a spolehlivost. Díky své jednoduchosti odpadávají nejčastější provozní problémy s točivými elementy nebo s výměnou membrán. Na čistírny odpadních vod byl opakovaně vydán certifikát státní zkušebny 202 v Brně (B-30-00411-05).

Kal z čistíren je stabilizován a může být dále využíván např. k prolévání kompostu.

 

Adresa:

Paluch - Hastík s.r.o.
Otokara Březiny 231/7,
790 01 Jeseník

tel.,fax: 584 411 864
mobil: 602 221 579
Email: ottopaluch@email.cz

Web: https://www.paluch-hastik.cz/