AQUA-STYL spol. s.r.o. (Držovice)

Činnost společnosti se soustřeďuje do několika oblastí:

 • Energetika
 • Vodní hospodářství
 • Servis a opravy
 • Strojní výroba/zámečnické prvky
 • Investiční celky

Oblast vodního hospodářství
Nabízíme výstavbu a montáže technologických částí pro:

 • - ČOV (čistírny odpadních vod)
 • - ČS (čerpací stanice)
 • - ÚV (úpravny vod)
 • - VDJ (vodojemy)
 • - Ochrana výtlačných řádů
 • - Hygienické zabezpečení vody
 • - Modernizace a rekonstrukce stávajících provozů
 • - Kalová koncovka

V rámci výše uvedených dodávek zajišťujeme:

 • - návrh technologie čištění odpadních vod a přizpůsobení návrhu možnostem a požadavkům investora
 • - projektovou dokumentaci
 • - spolehlivou a kvalitní montáže zvolené technologie a uvedení do provozu
 • - zaškolení obsluhy
 • - záruční a pozáruční servis, aj. služby dle požadavků investora

V této oblasti nabízíme vlastní čistírnu odpadních vod (jsme držitelem „Osvědčení o průmyslovém vzoru“), ale materiálově zajišťujeme a montážně se podílíme i na jiných typech ČOV, dle projektového řešení, popř. dle požadavku investora. Převážnou část technologického zařízení pro ČOV vyrábíme z materiálu ocel tř. 17. Samozřejmostí je naše účast při zkušebním provozu se záruční dobou v rozmezí 24–60 měsíců. Pro investora zajišťujeme práce v celém rozsahu dodávky, od projektu až po zkušební provoz.

 

Adresa:

AQUA-STYL - Držovice
U Cihelny 438/6
796 07 Držovice

Telefon: +420 587 070 651
E-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

Web: https://www.aqua-styl.cz