EVH, s.r.o.

Společnost EVH s.r.o. se zabývá inženýrsko-výrobě-dodavatelskou činností v oblasti úpravy a čištění vod. Společnost navrhuje technologie úprav a čištění vod, zpracovává projektové dokumentace autorizovanými pracovníky, dodává technologické celky včetně montáže, uvádí technologické celky do provozu a v neposlední řadě i vyrábí aparáty určené pro oblast čištění odpadních vod dle specifických potřeb zákazníků.

Biologické čištění odpadních vod

Biologickým procesem jsou čištěny splaškové vody a průmyslové vody s organickým znečištěním, včetně systému pro odstraňování dusíkatých látek a fosforu.

Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod

Fyzikálně-chemické procesy jsou využívány především u zaolejovaných odpadních vod, vod z chemických výrob nebo zpracování kovů. V těchto případech je využíváno aparátů s procesy sedimentace, srážení, flotace a filtrace. Současný sortiment koagulantů a flokulantů nabízí rozsáhlé možnosti pro využívání uvedených postupů u řady obtížně čistitelných vod z průmyslu.

Kalové hospodářství

Ve spolupráci s dalšími firmami zajišťujeme dodávky kalové koncovky čistíren, tj. separaci kalů, jejich odvodňování, skládkování nebo další zpracování např. kompostováním, sušením nebo úpravou na palivo.

Dezodorizace

Pro minimalizaci zápachu obtěžujícího čistírny odpadních vod, jiných zapáchajících provozů a jejich okolí byl vyvinut systém odpachování vzduchu. Odpachování je prováděno kontejnerovými půdními filtry, které jsou instalovány dle místních poměrů provozovatele.

Projektování

Další oblastí naší činnosti je vypracovávání projektových dokumentací v rozsahu:

  • studie a technologický návrh
  • projektová dokumentace pro územní řízení
  • projektová dokumentace pro stavební povolení
  • realizační projektová dokumentace
  • provozní řády pro zkušební a trvalý provoz

Výroba

V dlouhotrvající úzké spolupráci s výrobní společností Šebesta spol. s r.o. jsme schopni individuálního přístupu k potřebám a přáním každého zákazníka, kdy jsou jednotlivé aparáty navrhovány a vyráběny přímo dle specifických potřeb technologie, do které jsou začleňovány. Existence této úzké spolupráce umožňuje poskytování záručních i pozáručních servisních prací na dodávaná zařízení a tím i zkomplexnění a zefektivnění péče o naše zákazníky.

 

Adresa:

EVH s.r.o.
Masná 5,
602 00 Brno

Tel/fax: 00420 543 254 948 - 9
E-mail: samal@evh.cz

Web: https://www.evh.cz