ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Akciová společnost ARKO TECHNOLOGY byla založena 29.ledna 1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 296. Firma vznikla v roce 1991 za přispění zahraničního kapitálu, dnes je již plně v rukou českých akcionářů.

Základním předmětem podnikání jsou dodávky investičních celků vodohospodářských staveb (čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody). Postupně firma rozšířila svou činnost i do oblasti dalších stavebních oborů komerční výstavby. Od roku 2005 se poskytované služby firmy rozrostly o provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů a bazénové technologie. V dalších letech pak firma rozšířila svoji činnost o oblast dmychadel a kompresorů. Na Slovensku nás zastupuje organizačná zložka, která byla zřízena v roce 2007 se sídlem v Bratislavě.

Filozofie akciové společnosti ARKO TECHNOLOGY je založena zejména na spokojenosti zákazníků. K dosažení tohoto cíle využívá firma vysoké odbornosti a kvality provedených prací podložených postupy dle norem ISO za současného přísného dodržování smluvních podmínek, sjednaných se zákazníkem. Akciová společnost disponuje dostatečně silným a odborným zázemím tak, aby byla pro svoje zákazníky spolehlivým a užitečným partnerem. Finanční stabilita firmy umožňuje společnosti zapojovat se i do významných a finančně složitých stavebních projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie a realizovat tak náročné záměry tuzemských investorů.

 

Adresa:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 108
619 00 Brno

 

Tel: + 420 547 423 211
Fax: + 420 547 423 221
GSM: + 420 602 570 038
Email: arko@arko-brno.cz

 

Web: https://www.arko-brno.cz