OMS Walter, spol. s r.o.

Naše společnost se zaměřuje na dodávky a montáž mechanicko-biologických ČOV pro čištění splaškových, komunálních a průmyslových odpadních vod. Jedná se především o dodávky kompaktních ČOV vč. mechanického předčištění, biologické jednotky a kalové koncovky. Naše technologie splňuje podmínky BAT - nejlepší dostupné technologie čistíren odpadních vod.
Jsme korporativním členem Asociace pro vodu ČR.
Zajišťujeme:

  • dodávku a montáž technologie čistírny odpadních vod
  • projekční práce
  • dodávku stavebních prací
  • vypracování provozního řádu a uvedení ČOV do zkušebního provozu vč. komplexního vyhodnocení
  • garanci na dodanou technologii
  • údržbu a servis čistíren odpadních vod během zkušebního i trvalého provozu
  • provozování kanalizací a čističek odpadních vod
  • rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV

 

Adresa:

OMS WALTER, spol. s r.o
Libušino údolí 8
62300 Brno
IČ: 44014767
DIČ: CZ44014767

Tel: 547 221 908
Fax: 547 221 907
E-mail: omswalter@omswalter.cz

Web: https://www.omswalter.cz