ECOFLUID GROUP, s.r.o.

Firma ECOFLUID Group, s.r.o. byla založena roku 1993 jako projekční kancelář vodohospodářských staveb a čistíren odpadních vod na principu vlastní, unikátní technologie. Tato dnes mezinárodně uznávaná technologie později vešla do povědomí pod názvem USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) a je výsledkem více jak čtyřicetiletého výzkumu, vývoje a praktických zkušeností bratří Mackrlů, vynálezců a zakladatelů české a slovenské tradice fluidní filtrace (tzv. vločkový mrak) pro úpravu a čištění vody.

Po dobu svého působení firma ECOFLUID Group, s.r.o. rozšiřovala okruh své činnosti a v současnosti zajišťuje jak dodávky strojnětechnologických částí ČOV tak i dodávky kompletních čistíren a úpraven vody na klíč.

Biologické čistírny odpadních vod

MICROCLAR - domovní čistírny odpadních vod určené pro individuální zdroje splaškového znečištění (rodinné domy do 15 EO)
MINICLAR - balené čistírny odpadních vod určené pro větší objekty, které nemají možnost připojení na kanalizaci (hotely, penziony, motoresty do 500 EO)
OXICLAR - stavebnicové čistírny odpadních vod určené pro středně velké zdroje splaškového znečištění (obce a menší města do 5000 EO)
CITYCLAR - monoblokové čistírny odpadních vod určené pro největší zdroje splaškového znečištění (města nad 5000)

Rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV

Velmi perspektivní uplatnění technologie USBF je při rekonstrukcích stávajících čistíren za účelem jejich intenzifikace, jak po stránce zvýšení kapacity, tak i účinnosti čištění a to bez nároků na rozšíření objektů čistíren.

Jednoduchým a finančně nenáročným vložením nových technologických vestaveb USBF do již existujících nádrží se dají přebudovat zastaralé komunální, ale i průmyslové čistírny za účelem jejich kvalitativní i kvantitativní intenzifikace.

Chemické úpravny vody

SECLAR - chemické úpravny vody určené nejenom pro průmyslové aplikace, ale také pro úpravu pitné vody pro města a obce
biotechnologie
AGROCLAR - systém pro zpracování kejdy na humusové hnojivo

Hlavní zaměření

Našim cílem je nabídnout zákazníkům moderní a přitom dostupnou technologii čištění odpadních vod. Technologie USBF je unikátní svojí vysokou účinností čištění, širokou aplikovatelností a přitom nízkými pořizovacími i provozními náklady. Technologie USBF  úspěšně funguje u tisíců spokojených uživatelů u nás i v zahraničí.
Komplexní návrhy a dodávky systémů biologických čistíren a chemických úpraven vody na principu technologie USBF.

  • návrh řešení
  • projektové studie
  • zpracování projektové dokumentace
  • výroba, dodávka a montáž
  • komplexní zkoušky a uvedení do provozu

 

Adresa:

ECOFLUID, s.r.o.
Pavlíkova 5
602 00 Brno

Tel.: +420 - 543 421 212
Fax: +420 - 543 421 211
E-mail: eco@ecofluid.cz 

Web: https://www.ecofluid.cz