Petr Hrnčíř

Zabýváme se dodávkou čistíren odpadních vod, nádrží, jímek, septiků a lapačů tuků. Provádíme montáže a kompletní rekonstrukce čistíren odpadních vod.

Firma  PH servis představuje servisní organizaci společnosti ENVI-PUR, s.r.o. zabývající se dodávkami čistíren odpadních vod, nádrží, jímek, septiků a lapačů tuků. Čistírny odpadních vod, které tvoří rozhodující roli v nabídce firmy, jsou prezentovány v několika typových řadách. Malou řadou BIO CLEANER tvoří čistírny pro rodinné domy     ( 4 – 18 ekvivalentních obyvatel ). Začátkem roku 2000 byla uvedena na trh světová novinka
- malá čistírna odpadních vod řízená počítačem. Technické uspořádání čistíren BIO CLEANER v porovnání s jinými typy lépe zvládá nerovnoměrné zatížení. Nová čistírna řízená počítačem představuje výrazný posun v technologii čištění. Kdysi určité komplikace přinášející střídání režimu plného zatížení se zatížením přerušovaným, víkendovým nebo třeba režimem platným pro dovolenou se u nového typu řeší zvolením příslušného programu v rámci nabídky počítače.
Na tuto řadu malých čistíren odpadních vod navazuje tzv. střední řada, která je výhodná např. pro restaurace, hotely, školy a podobná zařízení.
Poslední řada čistíren odpadních vod je určena pro vesnice a města.
Firma PH servis se úspěšně podílí na rekonstrukci čistíren odpadních vod, které byly budované v 70 a 80 letech. Technologie těchto čistíren odpadních vod nevyhovuje dnešním požadavkům. Do původních stavebních objektů se namontuje technologie a tak s poměrně malými náklady je nová čistírna s vysokou účinností.
Námi navrhovaná technologie biologického čištění odpadních vod metodou nízko zátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu a s kompletním procesem čištění, představuje v současné době výhodné řešení pro ochranu povrchových vod. Výsledkem progresivního technologického řešení biologického čištění, jsou výše uvedené čistírny odpadních vod ( dále jen ČOV ), které umožňují dosažení výborných parametrů vyčištěné vody za přijatelné náklady.
Výhoda této technologie je v bez zápachovém  provozu kdy vyčištěnou vodu lze znovu použít k zalévání trávníků, zahrad a všade tam kde je potřeba užitkové vody.

 

Adresa:

Petr Hrnčíř - PH servis
U Hřiště 279
394 21 Hořepník

fax: 565 447 308
mobil: 603 209 382
E-mail: info@cistirny.net

Web: https://www.cistirny.net/