Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Dodáváme služby v oboru sanace a čištění zemin a vod, hydrogeologie, studny, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, ČOV, úpravny vody, EIA a ekologické havárie. Vyrábíme domovní čistírny, odlučovače ropných látek, jímky, septiky a další.

Provádíme sanace zemin a vod, staré ekologické zátěže, sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace. Zhotovíme analýzy rizik, posudky EIA. Vyrábíme čistírny odpadních vod, odlučovače, nádrže, filtry. Pořádáme konference, vydáváme odborné publikace.

Dále zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, průzkumné práce, vyhledáme a zhotovíme nové zdroje vody. Další výrobky plastikářské dílny: jímky, lapáky tuku, septiky, vodoměrné šachty, filtry zemní, biofiltry, vzduchové filtry, čiřiče vody.

Zabýváme se řešením ekologických zátěží a ekologickými službami komplexně pro společnosti, státní i soukromý sektor. Ke klientům přistupujeme individuálně a přizpůsobujeme se potřebám. Tento postup dává Vám klientům jistotu efektivního řešení požadavku.

Naše společnost se orientuje na kvalitu, komplexnost a rychlost služeb,ale i na cenovou dostupnost služeb.

 

Adresa:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim 3

Tel: +420 800 13 11 13
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

Web: https://www.ekomonitor.cz/