Ing. Zdeněk Sekerka ADOS

Výroba a prodej domovních, balených a městských čistíren odpadních vod. Prodej odlučovačů ropných látek. Servis a opravy ČOV. Výroba provzdušňování čov. Domovní čov prodej, výroba. Výroba lapáků tuku.

Firma ADOS Sekerka – Antošovský byla založena roku 1993. Po dobu svého působení firma ADOS rozšiřovala nejenom okruh své činnosti, ale i pole působnosti. Spolupracujeme s obchodními partnery uplatňující naše zkušenosti v Bělorusku, v Itálii, ve Španělsku a v Kanadě.

Naše zaměření

  • Domovní čistírny odpadních vod typ DC (kapacita 2 – 25 E.O.)
  • Čistírny odpadních vod pro hotely, pečovatelské domy, satelitní městečka apod. typ BC (kapacita 50 – 500 E.O.)
  • Čistírny odpadních vod pro obce a města typ CC (kapacita 500 – 10 000 E.O.)
  • Rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod (do kapacity 10 000 E.O.)
  • Čištění průmyslových odpadních vod (např. odpadní voda z pivovarů, z textilního průmyslu, z jatek)
  • Ostatní zařízení (separátory tuků, odlučovače ropných látek, plastové nádrže, kalové koncovky)

 

Adresa:

ADOS Sekerka - Antošovský
Pod Zahradami 720,
569 43 Jevíčko

Tel.: +420 461 325092
Mobil: +420 604977107
E-mail: sekerka@adosgroup.cz

Web: https://www.antosovsky.byznysweb.cz/