Monika Sikorová

Firma se zabývá výrobou a distribucí čističek odpadních vod.

Dodáváme čističky odpadních vod  (ČOV) , u kterých bylo vydáno v úplném souladu s EN 12566-3 Prohlášení o shodě CE, na základě provedené certifikace. Pracují na principu aerobního čištění. Jsou konstruovány jako SBR (sekvenční biologický reaktor). K ovlivnění výstupních parametrů vyčištěné vody nedojde, ani při nárazovém nátoku odpadní vody, může dojít až k jednorázovému nátoku celého objemu čistírny. Výstupní parametry patří mezi nejnižší na českém trhu. Jejich životnost je min. 50 let. ČOV jsou vyráběny z polyetylénu rotačním tvářením.

Nabídka široké škály ČOV

Čističky odpadních vod (ČOV) jsou určeny nejen k rodinným domům, bytovým jednotkám, ale také k motorestům, hotelům, k sezónním zařízením, k výrobním podnikům. Dále dodáváme čističky odpadních vod  (ČOV) pro více obyvatel až po velké městské čistírny.

Jak probíhá čištění odpadní vody?

Splaškové odpadní vody natékají gravitačně, nebo tlakem PVC potrubím do primární zóny. V aktivační zóně dochází k odbourávání organického znečištění pomocí bioaktivní směsi (aktivovaného kalu) a kyslíku. Provzdušňování v aktivační zóně je zabezpečené aeračním elementem napojeným na přívod vzduchu. Aby se oddělil aktivovaný kal od vyčištěné vody, nastává sedimentace. Aktivační zóna přestane provzdušňovat a aktivovaný kal se usadí na dno. Následně je vyčištěná voda odčerpávána do odběrného místa pro vzorky a dále natéká do odtokového potrubí. Sedimentace a vypouštění vyčištěné vody probíhá v nočních hodinách. Tato technologie již umožňuje bez dalšího stupně dočištění (např. pískový filtr), využívat vyčištěnou vodu jako užitkovou, pro splachování toalet, nebo zavlažování.
ČOV nemá žádné mechanické nastavovací ventily či pohybující se součásti. Všechny procesy jsou řízeny počítačovou řídící jednotkou. Naše technologie čištění splňuje podminky BAT (best available technology) - nejlepší dostupná technologie.

 

Adresa:

Monika Sikorová
Jehnědí 13
562 01  Ústí nad Orlicí 1

Mobil: +420 733 193 395
Tel.:    +420 465 322 197
E-mail: info@sikorova.cz

Web: https://www.sikorova.cz/