Radomír Holuša - ENVEKO

Výroba plastových nádrží, čističek odpadních vod a septiků, bazénů.

Firma Radomír Holuša - ENVEKO vznikla v lednu 2003 jako nástupce střediska čistíren odpadních vod a plastových nádrží firmy AGRO - EKO, spol. s r.o., Ostrava.
Hlavní činnost firmy spočívá ve výrobě plastových nádrží, jako jsou žumpy, septiky, retenční nádrže apod., dále ve výrobě čistíren odpadních vod a jiných vodohospodářských děl - odlučovače ropných látek a lapáky potravinových tuků, firma vyrábí rovněž plastové bazény včetně montáže bazénových technologií, jako filtrace, osvětlení, protiproud.

 

Adresa:

Radomír Holuša - ENVEKO
Na strážnici 136
747 66 Dolní Lhota

Tel./fax: 553 768 360
E-mail: enveko@enveko.cz

Web: https://www.enveko.cz/