Metal - Management, spol. s r.o.

Výroba, prodej, montáž a servis nerezových čistíren odpadních vod pro rodinné a bytové domy, hotely, restaurace, penziony, obce a města.

Společnost Metal-Management byla založena v roce 1992. Původně byla zaměřena na obrábění a svařování nejrůznějších součástí na zakázku. Brzy po vzniku společnosti se však naskytla příležitost podílet se na dodávkách technologických vestaveb pro komunální čistírny odpadních vod. Díky spokojenosti odběratelů s vysokou kvalitou a dobrou cenou dodávaných komponentů a díky řadě inovací, které naši technici vnesli do jednotlivých dílů, objem zakázek na technologické vestavby komunálních čistíren odpadních vod postupem času narůstal. V této době začala naše společnost rovněž spolupracovat s významnými odborníky v oblasti čištění odpadních vod.
Naše ČOV se v literatuře označují jako mechanicko-biologické aerobní čistírny odpadních vod s vnořenou dosazovací nádrží (dosazovací nádrž je vložena do aktivační nádrže). Jsou založeny na principu nízko zatížené aktivace s nitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Tato technologie patří mezi nejprogresivnější technologie čištění odpadních vod a to je jeden z důvodů proč je zařazena mezi BAT (Best Available Techniques - nejlepší dostupné technologie).
Od roku 2000 představuje výroba technologických vestaveb pro komunální ČOV, výroba domovních ČOV a komponentů pro komunální ČOV (např. stavítka, zařízení na strojní těžení štěrku a písku česlicové koše apod.) asi 95 % veškeré produkce společnosti.

V roce 2004 byla naše společnost certifikována podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Neustále vylepšujeme všechny naše produkty a rozšiřujeme náš výrobní program o výrobky nové. Od roku 2006 vyrábíme balené čistírny odpadních vod pro 75, 100 a 150 EO v celonerezovém provedení. Od roku 2008 jsme začali vyrábět také stroje pro mechanické předčištění odpadní vody – jmenovitě se jedná o rotační bubnová síta „RBS“ a šroubové česle „ScreenHelix“. Od roku 2009 se skupina strojů pro mechanické předčištění rozrostla o separátory písku „SEPP“ a integrované mechanické předčištění „RBS-SEPP“.

 

Adresa:

Metal-Management, spol. s r. o.
Ráčkova 1736
735 41 Petřvald

Tel./fax: 596 541 356
E-mail: metalman@metalman.cz

Web: https://www.metalman.cz/