SINEKO Engineering s.r.o.

Vyrábíme jímky, žumpy, plastové nádrže, měrné šachty, septiky, vodojemy, odlučovače tuků a odlučovače ropných látek. Provádíme montáž a servis pro čistírny odpadních vod, čerpací stanice, septiky, jímky, žumpy, nádrže, ČOV, odlučovače.

Tradice firmy SINEKO se datuje od roku 1994, kdy byla instalována první malá domovní biologická čistírna odpadních vod. Od té doby se rozvíjí vývoj, návrh, výroba, montáž, servis a provozování ekologických zařízení s důrazem na oblast produkce a komplexní dodávky svařovaných plastových jímek, konstrukcí a technologických celků pro vodohospodářské a ekologické stavby, chemický průmysl, potravinářský průmysl a ostatní odvětví stavebnictví, průmyslu, dopravy a služeb.
SINEKO Engineering s.r.o. je spolehlivá, procesně řízená společnost s trvalým rozvojem užitných vlastností svých výrobků, schopná prostřednictvím průběžného zlepšování a řízení změn upevňovat stávající a získávat nové trhy prostřednictvím komplexního řešení potřeb zákazníka. Dravý, úspěšný tým s tradicí, který je vždy o krok vpřed a nabízí vždy něco navíc. Tým schopný rychle, pružně a za systematické spolupráce se zákazníkem vytvořit produkt, který má osobitý firemní styl a zřetelně se odlišuje od nabídky trhu s cílem rozvíjet dosavadní strategii a získat jedinečnou pozici na trhu.

 

Adresa:

Sineko Engineering s.r.o.
Místecká 329/258
720 00  Ostrava-Hrabová

tel.: 595 700 101
mobilní tel.: +420 605 777 727
E-mail: sineko@sineko.cz

Web: https://www.sineko.cz/