Povolení k vypouštění odpadních vod

 

Již koncem roku 2003 Parament České republiky přijal zákon 20/2004 sb. kterým se mění tzv. vodní zákon č.254/2001 sb.. Zákon 20/2004 sb.  upravuje, mimo jiné, podmínky pro povolení k vypouštění odpadních vod. Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod je uzákoněna již z padesátých let minulého století.

Tyto předpisy už ale nevyhovují dnešním požadavkům především na čistotu vypouštěné vody, proto Česká Republika přistoupila k zpřísnění podmínek pro povolování vypuštění odpadních vod – nebudou povolovány samotné septiky bez dostatečného dočištění, zpřísní a budou častější kontroly dodržování limitů pro vypouštění odpadních vod nejen podniků, ale i měst a domácností, zanikne platnost povolení vydaných před rokem 2002…

Ve výše zmíněných zákonech se mluví o tzv povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Pokud budete vodu vypoustet napriklad do potoka ci jine vodotece, dostanete povoleni pro vypousteni do vod povrchovych. Druhy pripad se vas bude tykat, pokud budete vodu například zasakovat trativodem do pudy. Přímé vypouštění do vod podzemních je zakázáno.

Ministerstvo životního prostředí na toto téma vydalo přehlednou tabulku, která Vám zajisté odpoví na otázky typu:

Potřebuji povolení na vypouštění odpadních vod?

Musím si prodloužit povolení na vypouštění odpadních vod?

Do kdy musím zažádat o prodloužení povolení abych nemusel žádat o nové?

Mám zařízení

Zaústění do

Povolení nyní

Výhled

Žumpa

Pravidelně vyvážím

Nemám

Nepotřebuji

Kanalizační přípojka

Kanalizace

Nemám

Nepotřebuji

Samotný septik

Kanalizace bez ČOV

Nemám

Nepotřebuji

Samotný septik

Povrchových vod

Vydané před 1.1.02

Do 1.7.07 podat žádost o prodloužení

Samotný septik

Podzemních vod

Vydané před 1.1.02

Do 1.7.07 podat žádost o prodloužení

Samotný septik

Povrchových vod

Nemám

Musím zažádat o povolení

Samotný septik

Podzemních vod

Nemám

Musím zažádat o povolení

Septik s dočištěním

Kanalizace bez ČOV

Nemám

Nepotřebuji

Septik s dočištěním

Povrchových vod

Vydané před 1.1.02

Do 1.7.07 podat žádost o prodloužení

Septik s dočištěním

Povrchových vod

Nemám

Musím zažádat o povolení

Septik s dočištěním

Podzemních vod

Vydané před 1.1.02

Do 1.7.07 podat žádost o prodloužení

Septik s dočištěním

Podzemních vod

Nemám

Musím zažádat o povolení

ČOV

Kanalizace bez ČOV

Nemám

Nepotřebuji

ČOV

Povrchových vod

Vydané před 1.1.02

Do 1.7.07 podat žádost o prodloužení

ČOV

Povrchových vod

Nemám

Musím zažádat o povolení

ČOV

Podzemních vod

Vydané před 1.1.02

Do 1.7.07 podat žádost o prodloužení

ČOV

Podzemních vod

Nemám

Musím zažádat o povolení

Povolení Vám vydá vodoprávní úřad – obecní úřad obce s rozšířenou působností .

Pokud si povolení nezajistíte hrozí vám pokuta až 50 000 Kč

. Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům až 100 000 Kč.