Techenco

 

V roce 1990 Ing. Tomáš Fuka, CSc založil firmu TECHNECO jako technologicko projekční centrum pro vodní hospodářství a chemický průmysl. Firma se, jak už název napovídá, soustřeďuje na optimalizaci technologií, ekologické aspekty a ekonomii provozu vodního hospodářství průmyslových provozů a biologických čistíren odpadních vod. Techneco se může pyšnit vlastní analytickou laboratoří kontrolovanou ASLABem a technologickou laboratoří. Podle jejich výsledků jsou navrhovány jednotlivé technologie a opatření. 
 
Naše firma se zabývá především následujícími oblastmi:
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Čištění splaškových odpadních vod
 • Optimalizace chemických procesů čištění odpadních vod
 • Optimalizace biologických procesů čištění odpadních vod
 • Optimalizace provozu stávajících biologických a chemických čistíren odpadních vod
 • Konzultační a expertizní činnost
 • Školicí činnost v oblastech vodního hospodářství
 • Výzkumná a vývojová činnost v oblasti vodního hospodářství
 • Optimalizace oplachových procesů v průmyslu
 • Optimalizace a racionalizace chladicích okruhů a souvisejících technologií
 • Vodárenské procesy a výroba pitné vody
 • Výroba užitkové a průmyslové vody
 • Výroba vysoce čisté a antipyretické vody
 • Zpracování projekčních podkladů pro uvedené oblasti, včetně koordinace a realizace
 • Konzultace v oblasti rybochovu

Adresa:

 

Tomáš Fuka - Techneco
Podnikatelská 565 (Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
 
IČ: 10146440
DIČ: CZ510318142
 
tel.: 222 724 157
fax: 222 724 157