Kamil Cifera

Realizace kořenových čistíren odpadních vod.

Stavíme:

  • Přírodní koupací jezera
  • Kořenové čistírny odpadních vod

 

Přírodní bazén, koupací jezírko, biotop

Toto jsou názvy pro bazén, který nepotřebuje chemii, není modrý, čistí se třeba  jednou za sezónu a celoročně u něho můžete relaxovat. Tato metoda zakládání bazénů pochází z Rakouska a Německa a je stará zhruba 25 let. V zahraničí se stala moderním trendem a u nás také získává na popularitě velmi rychle. Ostatně je opravdu štěstí, že některé nové módní trendy zavrhují chemii a umělost a vydávají se směrem přírodní harmonie a bezpracnosti.

Kořenové čistírny odpadních vod ( KČOV ) pro domácnost

Je to celkem jednoduchá záležitost, a pro účely rodinného domku by tak měla i zůstat. Přetechnizovaná řešení bývají náchylná k poruchám, nehledě na vyšší pořizovací náklady. Jedná se o mělký rybníček, vyložený svařenou jezírkovou fólií, vyplněný oblázky a štěrkem, pokrytý mulčem nebo půdou a osázený bahenními a vodními rostlinami. Hladina vody se drží pod povrchem štěrku ( asi 5cm ), takže komáři nemají šanci. Šedá voda vstupuje na jednom konci, pomalu prochází celým objemem čističky, kde je čištěna rostlinami a mikroby (pokud je k odpadu připojena i tolaleta, říkáme jí černá voda a je třeba před kořenovou čistírnou instalovat vícekomorový septik). Potom opouští čistírnu buď do rybníčku, předrybníčku, sudu, rozváděcího výkopu, nebo složitějšího zavlažovacího systému. Správný výběr rostlin pro naše dílo je velmi důležitý. Naprosto nepostradatelné k tomuto účelu jsou například orobince, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní, kosatec žlutý atd., rostliny většinou každému dobře známé. A je samozřejmě spousty dalších, které záleží jen na našem výběru. Tyto speciální vodočistivé rostliny jsou schopny dodávat kyslík do svých dutých kořenů, což umožňuje život špínožroutským bakteriím a řasám. Bez nich by čistička nefungovala. Mikroorganismy rozkládají částice odpadu ve vodě na živiny, které jsou spotřebovávány bahenními rostlinami. Kyslík přiváděný kořeny do vody je důležitý pro odbourávání organického uhlíku a organického dusíku. Technologické čistírny s tím často mají potíže. I odbourávání fosforu je jednodušší u vegetačních čistíren než u technologických, protože rostliny využívají fosfor k růstu, a nadzemní části rostlin se dají minimálně 1 x ročně sklidit a zkompostovat.

 

Adresa:

Kamil Cifera
Jarpice 109, 273 72 ŠLAPANICE
okres Kladno

Tel.: 602 293 731
E-mail: kamil@rybnikar.cz

Web: https://www.rybnikar.cz/