Biowa s.r.o.

ČOV - domovní čistička odpadních vod, plastové jímky, septiky, nádrže, pískový filtr, poklopy. Nabízíme čerpací šachty tlakové, vodoměrné šachty - k obetonování, samonosné. Zajistíme - projektová dokumentace, hydrogeologický posudek, servis, doprava.

NABÍZÍME SERVIS A PRAVIDELNOU ÚDRŽBU ČERPACÍCH ŠACHET

Nabízíme zpracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a HYDROGEOLOGICKÉHO POSUDKU. Projekt od studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení až po realizační dokumentaci vč. případného autorského dozoru při stavbě:

  • veřejných vodovodních řadů,
  • veřejných kanalizačních řadů,
  • vodovodních a kanalizačních přípojek,
  • domovních a malých ČOV, septiků a jímek,
  • řešení likvidace dešťových vod,

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD TYPU AT

  • NÍZKÉ NÁKLADY
  • TICHÝ CHOD
  • CERTIFIKACE PRO VYPOUŠTĚNÍ DO VOD PODZEMNÍCH
  • ZÁRUKA 10 LET
  • STÁLE NA SKLADĚ

JÍMKY A ŽUMPY VYRÁBÍME POUZE  Z KVALITNÍHO MATERIÁLU

Vyrábíme jímky, žumpy a septiky k obetonování tak i samonosné. Pokud Vám nevyhovují typizované rozměry jímek a septiků, je možné vyrobit jímku a septik dle požadavku a CENA SE PŘESTO NENAVÝŠÍ. Navrhneme pro vás řešení likvidace dešťové vody, např. vsakovacími bloky GARANTIA.
Vyrábíme:šachty na studnu dle požadavku.Upravíme šachtu s požadovaným průměrem pro napojení.

 

Adresa:

Biowa s.r.o.,
Zemědělská 108
250 66 Zdiby
okres Praha východ

Mobil:  775 722 600, 601 - obchod, stav objednávek
Servis:  604 272 807 - servis a technická pomoc
Tel. Fax:  284 686 080
E-mail: info@biowa.cz

 

Web: https://www.biowa.cz/