BIOREAL, spol. s r.o. (Luštěnice)

Vyrábíme čistírny odpadních vod pro rodinné domy, penziony, obce i podniky. Nabízíme septiky, žumpy, přečerpávací jímky vod či bazény.

Vyrábíme a dodáváme čistírny splaškových i průmyslových odpadních vod, plastové výrobky pro stavebnictví a ochranu životního prostředí (technologická zařízení pro městské i průmyslové ČOV, plastové septiky, jímky, žumpy, vodoměrné šachty, odlučovače tuku a ropných látek, odpachovací biofiltry atd.). V oblasti technologie čištění vody Vám můžeme poradit, dodat projektovou dokumentaci, případně i poskytnout komplexní inženýrské služby.

Odborní pracovníci firmy mají velké zkušennosti zejména s čištěním splaškových odpadních vod, ale i anaerobně aerobním čištěním vysoce znečištěných OV z potravinářských a dalších průmyslových provozů.

Od roku 2008 firma Bioreal s.r.o. rovněž zajišťuje dodávky a montáž tepelných čerpadel vyráběných českou firmou HOTJET. Jde o velmi kvalitní TČ vyráběné v ČR za přijatelné ceny s velmi propracovanou regulací od firmy Siemens.

 

Adresa:

Bioreal spol. s r.o.
Luštěnice 420 (část Zelená)
294 42 Luštěnice

Tel/fax: 326 386 573
Mobil: 602 893 950
E-mail: info@bioreal.cz

Web: https://www.bioreal.cz/