Sekoprojekt - Lapoly

Vyrábíme plastové odlučovače ropných látek a odlučovače tuků LAPOL: Odlučovač lehkých kapalin GSOL a sorpční vpust s mříží SOL - slouží k čištění vod od ropných látek - olejů a benzínu např. z parkovišť. Lapák tuku OTP - čistí vody od tuků z kuchyní.

Naše nabídka:

  • Odlučovače ropných látek
  • Odlučovače tuků
  • Vodoměrné nádrže, šachty, jímky

 

Adresa:

SEKOPROJEKT Turnov
Ing. Vítězslav Sekanina
Sv. Čecha 1271
511 01 Turnov

tel: 481 321 087
fax: 481 322 821
E-mail: sekoprojekt@sekoprojekt.cz

Web: https://www.sekoprojekt.cz