VODA CZ, s.r.o.

Dodávky a montáž čistíren odpadních vod, úpraven a technologií pro vodárenské objekty. Zajištění dodávek včetně inženýringu a projektové dokumentace.

 Společnost VODA CZ, s.r.o. byla založena v roce 2002. V prvním roce bylo cílem získat vlastní trh v čištění odpadních vod. Pomocí realizací malých domovních ČOV se začalo dařit tento cíl naplňovat. S postupem času bylo rozhodnuto, že předmět podnikání bude rozšířen i na dodávky technologií pro úpravu a hygienizaci pitné vody. Od roku 2004 společnost začala realizovat již velké technologické dodávky financované ze státních prostředků, popř. zdrojů EU. Došlo k stabilizaci firmy na trhu s technologiemi pro vodní hospodářství a vybudování nové provozovny v České Skalici.

V současné době připravujeme vstup na zahraniční trhy, především do Polské republiky. Ve spolupráci s dalšími dodavateli jsme schopni zajistit profinancování staveb a na klíč realizovat velké technologické celky. Filozofie společnosti není budovat velkou výrobně - inženýrskou firmu, ale vysoce specializovaný akceschopný subjekt. Pomocí kvalitního týmu spolupracovníků s několikaletými zkušenostmi se daří plnit tento záměr.

Mezi naše hlavní pilíře patří politika jakosti a ochrana životního prostředí. Zavázali jsme se klást důraz na kvalitu služeb a dbát na všechny aspekty ovlivňující kvalitu životního prostředí.

 

Adresa:

VODA CZ s.r.o.
Podhradní 70
552 03 Česká Skalice

Tel./Fax: +420 491 471 991
INFOLINKA: +420 603 554 888
E-mail: vodacz@vodacz.com

Web: https://www.vodacz.com