Jímky Hradec

zabýváme se distribucí:

  • prefabrikovaných železobetonových jímek
  • septiků
  • žump
  • vodoměrných šachet
  • nádrží na vodu
  • nádrží na technologické kapaliny
  • revizních šachet
  • kolektorů
  • čistíren odpadních vod

Jímky jsou vyrobeny z hutněného vodostavebného betonu, zevnitř natřeny penetračním nátěrem, který v kombinaci s vlastnostmi vodostavebného betonu zaručuje nepropustnost dle ČSN 750905. Jímky jsou určeny k zabudování do země a to i v případě výskytu spodních vod (nutno oznámit při objednávce). Užitný objem jímek se pohybuje od 1,15 m3 do 25 m3. Ukládají se na vyrovnané dno stavební jámy. Jímky není nutno obetonovávat, stačí jejich obsypání zeminou (bez kamení).

 

Adresa:

Ing. Jiří Lukšík
Tomáškova 480,
Hradec Králové 50004
IČ:   68457391
DIČ: CZ5512242395

mobil: +420 602 640 742
E-mail: info@jimkyhradec.cz

Web: https://www.jimkyhradec.cz