Jak funguje

Od ostatních variant se liší jednou zásadní věcí. Vodu nečistí ale pouze shromažďuje. Jedná se tedy o bezodtokou, vodotěsnou, betonovou nebo plastovou jímku, kterou je nutné vyvážet. A to poměrně často. Právě to je hlavní nevýhoda této varianty. Pokud si žumpu pořizujete k rekreačnímu objektu je nutné počítat s tím aby se k Vám dostala cisterna, která bude žumpu vyvážet. Některé úřady razí názor, že nejlépe vyčištěná voda je voda vyčištěná na velké městské ČOV, proto pro ně žumpa jediným řešením, které povolují. Není to však tak jednoduché jak si úředníci myslí. Díky hnilobným procesům může mít i velká čistička tuto vodu vyčistit. Další věcí je zhoršení životního prostředí diky provozu fekálních vozů. O finanční stránce ani nemluvím. z dlouhodobého hlediska je to nejdražší varianta, kterou dnešní doba může nabídnout.


Kde se dá použít
Všude tam, kde není kanalizace, kde je možnost příjezdu cisterny a tam, kde majitel nechce nebo nemůže investovat do dražší varianty. Jedná se o jedinou variantu kterou lze použít v případě, že v obci není kanalizace, na kterou je možné se napojit, nebo v případě, kdy se Vám nepodaří získat povolení o vypouštění odpadní vody.


Jaké jsou potřeba doklady
Stavební povolení nebo ohlášení stavby stavebnímu úřadu (do 300 metrů čtverečních zastavěné plochy a hloubky 3 m).
Náklady
od 15 000 Kč pořizovací cena (záleží na velikosti) 300 Kč stavební povolení až 30 000 Kč ročně vývoz žumpy

Doporučuji schovávat doklady o vývozu pro případnou kontrolu. Prokážete tak, že obsah nevypouštíte tam kam nemáte!!!