Septik s biologickým stupněm čištění

 

Jak funguje 
Jedná se podstatě o betonovou či plastovou usazovací nádrž, rozdělenou do několika komor, kterými voda postupně protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takovýto filtr vás příjde na 10 – 35 tisíc korun. Dle velikosti. Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná domovním čističkám. Je nutno jednou za rok vyvést kal – Uschovejte si doklad o vyvezení!
 
Kde se dá použít
Hodí se všude tam, kde není kanalizace a majitel nechce investovat do čističky nebo často vyvážet žumpu. Je ideálním řešením pro rekreační objekty.
 
Jaké jsou potřeba doklady
Stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Oboje vyřídíte na vodohospodářském úřadě. Často se stává, že septik je postavený . V takovém případě je nutné před požádáním o povolení k vypouštění zlegalizovat stavbu septiku. Počítejte s tím, že úřad od Vás bude nejspíše požadovat projektovou dokumentaci . Pokud nebude k septiku navržen nějaký účinný způsob dočištění např. filtr o kterém tu byla řeč nebo nebude napojen na kanalizaci ( v tomto druhém případě nepotřebujete povolení o vypouštění), počítejte s tím, že s největší pravděpodobností povolení nedostanete. Náklady
1000 Kč – vývoz kalu 1 ročně 300 Kč – poplatek za stavební povolení 10000 – 35000 Kč filtr