Jaké jsou možnosti v oblasti čištění odpadních vod

Obecně existují čtyři možnosti: . Podmínkou je domluvit se správcem kanalizace na podmínkách připojení. Důležité je též vzít v potaz jak daleko je kanalizace od pozemku. Aby nás přípojka nevyšla dráž než třeba vlastní domovní čistírna odpadních vod. Další variantou je septik s bilologickým dočištěním. Ideální řešení v případě, že již máte samotný septik, který je v dobrém technickém stavu. Poslední variantou je žumpa. Nýní se podíváme na jednotlivé varianty podrobněji.
Žumpa – jímka – stabilizační nádrž
Jak funguje
Od ostatních variant se liší jednou zásadní věcí. Vodu nečistí ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji vyvážet. A to poměrně často. Právě to je hlavní nevýhoda této varianty. Pokud si žumpu pořizujete k rekreačnímu objektu je nutné počítat s tím aby se k Vám dostala cisterna, která bude žumpu vyvážet.Některé úřady razí názor, že nejlépe vyčištěná voda je voda vyčištěná na velké městské ČOV, proto pro ně žumpa jediným řešením, které povolují. Není to však tak jednoduché jak si úředníci myslí.
Kde se dá použít
Všude tam, kde není kanalizace, kde je možnost příjezdu cisterny a tam, kde majitel nechce nebo nemůže investovat do dražší varianty.
Jaké jsou potřeba doklady
Stavební povolení nebo ohlášení stavby stavebnímu úřadu (do 300 metrů čtverečních zastavěné plochy a hloubky 3 m).
Náklady
300 Kč stavební povolení až 30 000 Kč ročně vývoz žumpy


Septik
Jak funguje
Jedná se podstatě o betonovou či plastovou usazovací nádrž, rozdělenou do několika komor, kterými voda postupně protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik ve naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takovýto filtr vás příjde na 10 – 35 tisíc korun. Dle velikosti. Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná domovním čističkám.
Kde se dá použít
Hodí se všude tam, kde není kanalizace a majitel nechce investovat do čističky nebo často vyvážet žumpu. Je ideálním řešením pro rekreační objekty.
Jaké jsou potřeba doklady
Stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Oboje vyřídíte na vodohospodářském úřadě. Často se stává, že septik je postavený . V takovém případě je nutné před požádáním o povolení k vypouštění zlegalizovat stavbu septiku. Náklady 1000 Kč – vývoz kalu 1 ročně 300 Kč – poplatek za stavební povolení 10000 – 35000 Kč filtr


Domovní čistička odpadních vod
Jak funguje
V dnešní době existuje několik variant, které se od sebe liší technologicky, ale jsou stejné principielně. Jedná se o biologické čištění. Stejně jako v předchozím případě. Čištění zde zajišťují mikroorganizmy dodávané do nádrže, kde příjdou do styku s odpadní vodou a rozkládají nečistoty. Tato varianta je sice na pořízení nejdražší, ale při dodržování provozního řádu podstatě bezobslužná. Jedinou její nevýhodou je tedy pořizovací cena a spotřeba elektrické energie. Dnešní kvalitní plastové čistírny mají řešenu i situaci, kdy přiteče větší množství vody najednou, třeba, když se vypustí vana. I čističky produkují kal, který je nutno odčerpat, ale není nutné nechávat ho odvážet na velkou čistírnu. Velice dobře se dá použít na pohnojení zahrady. Stejně tak se dá použít i vyčištěná voda.
Kde se dá použít
Všude tam, kde je zavedena elektřina a kde majiteli záleží na bezobslužnosti. Některé typy nejsou vhodné k rekreačním objektům, které nejsou stále využívány.
Jaké jsou potřeba doklady
Čistírna je stejně jako septik vodní dílo, takže je potřeba stavební povolení od vodoprávního úřadu. Dále je nutné Povolení na vypouštění odpadních vod.
Náklady
Kolem 50000 Kč – pořizovací náklady pro čtyřčlennou rodinu – možno žádat dotaci 2000 Kč/rok – Elektřina 300 Kč – stavební povolení


Kořenová čistička odpadních vod
Jak funguje
Kořenová čistička odpadních vod funguje na podobném principu jako mechanická ČOV, akorát s tím rozdílem, že nepotřebuje ani watt elektrické energie a vypadá mnohem estetičtěji. Do soustavy mělkých bazénů vystlaných plastovou nepropustnou fólií, vysypaných hrubším pískem nebo štěrkem a osázených bahenními rostlinami je přivedena odpadní voda. Ta je čištěna organismy žijícími na kořenech těchto rostlin.Nevýhodou jsou ovšem nároky na plochu. Na jednoho obyvatele počítejte tak 5–6 m2. Kde se dá použít Její výhodou je, že se dá bez problémů použít u objektů k rekreaci, které nejsou celoročně využívané. Dá se využít všude, kde je dostatek místa, tam kde chceme mít kousek přírody, tam kde nechceme investovat do mechanické čov.
Jaké jsou potřeba doklady
I kořenová čistírna je vodní dílo, takže je potřeba stavební povolení od vodoprávního úřadu. Dále je nutné Povolení na vypouštění odpadních vod.
Náklady
5 000 – 6 000 Kč na osobu 300 Kč povolení.


Závěrem
Doufám, že se pro vás tento článek stal základním vodítkem v problematice čištění odpadních vod z domácností. A pomohl vám se rozhodnout jak tuto věc řešit.