Rostliny pro kořenovou čističku

 

Výběr a vysázení rostlin další důležitou součástí přípravy nové kořenové čističky odpadních vod. Přinášíme Vám informace o nejčastěji používaných rostlinách v našich zeměpisných šířkách.

 

Rákos obecný (Phragmites Australis)
Jed­ná se o trávu dorůstající do výšky kolem čtyřech metrů. V jižnějších oblastech světa až šest metrů. Do země zakořeňuje mohutným a dlouhým oddénkem do hloubky 70 cm i hlouběji. Rákos se velice dobře rozmnožuje vegetativně a to pomocí již zmíněných oddénků. Lze ho samozřejmě množit i semeny, ale pro jeho dobrou vegetativní množivost se toto v praxi moc nepoužívá. Rákos je hodně tolerantní vůči výkyvům pH a velmi dobře snáší i vyšší hodnoty znečištění jak tzv. BSK5 tak dusíku. Kvete v srpnu až září. 
 
Chrastice (lesknice) rákosovitá (Phalaris Arundinacea) 
Jedná se též o vysokou rostlinu. Kořenový systém chrastice ale nedorůstá do takové hloubky jen 20 – 30 cm. Bazén, kde bude umístěna nemusí mít tedy takovou hloubku. Kořenový systém s oddénky je též mohutný. Dobře se množí vegetativně (výhony, oddénky) i semeny. Stejně jako rákos, i tato rostlina toleruje vyšší koncentraci znečištění a promrzání. Horší to je s tolerancí většího výkyvu pH. Ideální je rozmezí 6,1 – 7,5. . Ideální je do nížin a pahorkatin.

 

 

Zblochan vodní (Glyceria Maxima)
Zblochan vodní – další z hojně rostoucích močálových, vysokých trav. V naších podmínkách mírného pásu může dorůst až tří metrů. Kořeny neprorůstají do takové hloubky jako například u rákosu. Zakořeňuje jen mělce. Podobně jako chrastice. Má dlouhé vegetační období. Kvete hlavně v létě, tedy od června do srpna. Květy tvoří krásnou, ozdobnou, bohatou latu. Ideálně vám poroste v nížinách a nízkých pahorkatinách. Snáší dobře zaplavení až do výšky padesát centimetrů.
 
Orobinec širokolistý (Typha latifolia)
Další ze statných rostlin vysokých až 4 m. Zakořeňuje mělce 30 – 40 cm. Má silné oddéky, velice rychle se množí. Jedná se o rostlinu, která snadno vytlačí jiné druhy. Je ideální pro čištění velmi kyselé vody s pH i kolem 2. Snese i pH 10. Jedná se o rostlinu tolerantní nejen k vysokým a nízkým hodnotám pH ale i k vysoké koncentraci znečištění. Má ráda půdu s velkým množstvím živin. Kvete v létě – červenec až srpen. Typycký hnědý „doutník“ orobinců je v této době u vodních ploch a bažin nepřehlédnutelný.
 
Kosatec žlutý (Iris Pseudacorus)
Jedna z krásných, pro KČOV často využívaných, bahenních, dekorativních rostlin. Kosatec žlutý je statnou rostlinu dorůstající až 120 cm. Její krásný velký žlutý květ můžeme obdivovat v květnu až červenci. Má ráda vodu a bahnitou půdu s větším množstvím živin (dusíku a fosforu), proto je vhodná jako dekorativní rostlina do kořenových čistíren. Potřebuje alespoň občasné zaplavení půdy vodou. Patří mezi jedovaté rostliny, přesto byl dříve hojně využíván v lidovém léčitelství.
 
Blatouch bahenní (Caltha palustris)
Blatouch bahenní – Další z pěkných dekorativních rostlin vhodných na okraj KČOV. Dorůstá většinou do výšky pouhých 40 cm. Může ale dorůst i více. Výška je značně proměnlivá. Kdybychom ji dali doprostřed mezi vysoké porosty, neměla by dostatek světla a nebyla by vidět. Kochat jejím výrazně žlutým květem se můžeme od května do června. Dekorativní jsou ale i její tmavě zelené na okraji jemně pilovité listy. Jde o jedovatou rostlin používanou i v lidovém léčitelství. Má ráda polostín. Snese i podnebí ve vyšších n.m.
 
Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)
Víceletá bíle kvetoucí dekorativní rostlina dorůstající 60 až 200 centimetrů. Kvete bílými po mandlích vonícími květy v květnu až červnu. Dekorativně působí i jeho pilovité listy. Vyžaduje vlhké jílovité až hlinité půdy. Možno ji použít i ve vyšších nadmořských výškách. Používá se i jako bylinka na léčení některých neduhů. Zajímavostí je, že právě z této rostliny se dříve získávala kyselina acetylsalicylová čili aspirin.
 
Do dočišťovacích rybníčků lze použít i například lekníny, na břehy třeba vrby nebo další stromy, které rostou na březích vodních ploch a vodotečí (řeky, potoky)