Kořenová čistička (KČOV) nebo mechanická domovní čistička odpadních vod (DČOV)?

 

Toť otázka. Každá z těchto typů čističek odpadních vod mají své výhody a nevýhody. Právě ty se vám nyní pokusím přiblížit. a usnadnit tak rozhodování. Krom toho zde najdete i další zajímavé informace.
Obě vyrianty pracují na principu biologického čištění odpadní vody. To znamená, že o znečištění se zde postarají mikroorganismy, kteří mají toto znečištění za svoji potravu. Podobným způsobem je voda čištěna i ve volné přírodě.


Domovní čistička odpadních vod (DČOV)
Jak funguje
V dnešní době existuje několik variant, které se od sebe liší technologicky, ale jsou stejné principielně. Jedná se o biologické čištění pomocí kultury mikroorganismů, pro které je znečištění v odpadní vodě potravou. Tato varianta je sice na pořízení nejdražší, ale při dodržování provozního řádu podstatě bezobslužná (stejně jako kořenová ČOV). Dnešní kvalitní plastové čistírny mají řešenu i situaci, kdy přiteče větší množství vody najednou, třeba, když se vypustí vana. I čističky produkují kal, který je nutno odčerpat, ale není nutné nechávat ho odvážet na velkou čistírnu. Velice dobře se dá použít na pohnojení zahrady. Stejně tak se dá použít i vyčištěná voda. Pozor ale na podzemní vodu. Informujte se na vodoprávním úřadě, zda je ve vaší lokalitě možné toutovodou zalévat. Aby nedošlo ke kontaminaci okolních studen. Nevýhodou pro kteroukoli variantu DČOV oproti KČOV je spotřeba elektrické energie a pořizovací cena .


Kde se dá použít
Všude tam, kde je zavedena elektřina a kde majiteli záleží na bezobslužnosti. Některé typy nejsou vhodné k rekreačním objektům, které nejsou stále využívány. pro tento případ je ale lepší využít KČOV, pokud máte dostatek místa.
Jaké jsou potřeba doklady
Čistírna je stejně jako septik vodní dílo, takže je potřeba stavební povolení od vodoprávního úřadu. Dále je nutné Povolení na vypouštění odpadních vod.


Náklady
Kolem 50000 Kč – pořizovací náklady pro čtyřčlennou rodinu – možno žádat dotaci 2000 Kč/rok – Elektřina 300 Kč – stavební povolení
Podrobnější informace o DČOV


Kořenová čistička odpadních vod – KČOV
Jak funguje

Rozdíl mezi kořenovou a mechanickou ČOV je především v tom, že ta kořenová nespotřebuje ani watt elektrické energie, ale naopak potřebuje mnohem větší plochu pozemku. Ušetříte tedy náklady na energii, ale naopak větší část zahrady.
Do soustavy několika mělkých bazénů je přivedena odpadní voda. Ta je čištěna organismy žijícími na kořenech těchto rostlin. Aby voda neprosákla do podzemních vod, musí být bazény vystlány dostatečně silnou plastovou nepropustnou fólií. Tato fólie je z obou stran chráněna geotextilií. Dno je vysypáno hrubším pískem nebo štěrkem (zrnitosti min 3 mm) a osázeného bahenními rostlinami. Nevýhodou jsou ovšem nároky na plochu. Na jednoho obyvatele počítejte tak 5–6 m2.
Někoho by možná napadlo: Ano , je to pravda. U Kořenové čističky je toto ale jednoduše vyřešeno. Hladina vody totiž sahá maximálně 5 cm pod povrch štěrku či písku. Věřte nebo ne, právě to zabrání přemnožení tohoto obtížného hmyzu.
„A co zima? Bude KČOV fungovat i v zimě?“ Ani v zimě nepřestane Vaše kořenová čistírna fungovat. Proces ale probíhá pomaleji. To by ale nebyl tak veliký problém,ale kam s vyčištěnou vodou. Od jara do podzimu se dá použít na zálivku. V zimě toto nepřipadá v úvahu, proto je třeba mít v záloze zimní řešení. Toto ale neplatí jen pro KČOv ale obecně pro všechny případy, kdy vyčištěná voda zůstává na pozemku a používá se na zalévání. Kde se dá použítJejí výhodou je, že se dá bez problémů použít u objektů k rekreaci, které nejsou celoročně využívané. Dá se využít všude, kde je dostatek místa, tam kde chceme mít kousek přírody, tam kde nechceme investovat do mechanické čov. Kořenová čistička se používá především na čištěn tzv. šedé vody (vody z koupelny a kuchyně) ale je řešitelné i čištění černé vody (voda z WC).


Jaké jsou potřeba doklady
I kořenová čistírna je vodní dílo, takže je potřeba stavební povolení od vodoprávního úřadu. Dále je nutné Povolení na vypouštění odpadních vod.


Náklady
5 000 – 6 000 Kč na osobu 300 Kč povolení
Podrobnější informace o KČOV

Parametr DČOV KČOV
Nárok na plochu + -
Pořizovací náklady - +
Další náklady - +
Estetická stránka - +

Výkyv přítoku vody a koncentrace znečištění

většinou   - +

Vysvětlivky:

kladné hodnocení oproti druhé variantě +

záporné hodnocení oproti druhé variantě -