Jak funguje kořenová čistička odpadních vod

Rozdíl mezi kořenovou čističkou odpadních vod a ostatními způsoby čištění odpadních vod z domácností je v tom, že toto čištění zajišťují organismy, které žijí přirozeně na kořenech vodních a bahenních rostlin. Stejně tak to funguje i ve volné přírodě. Navíc, pokud máme vhodný pozemek, nespotřebujeme ani watt elektrické energie, čili ušetříme spoustu peněz na dalších nákladech. Umístění Pro optimální výkon je dobré KČOV umístit na plné slunce.

Předčištění

Jako většina ČOV, ani tato není v mnoha případech oprostěna o nutnost předčištění od velkých tuhých částic, které by ucpaly podloží a zamezily by tak správné funkci čištičky. Pokud chcete v KČOV čistit i černou vodu (vodu z WC) , je to nutné i zde. Jako stupeň předčištění může velice dobře posloužit třeba původní ale neprosakující septik.

Samotná KČOV

Samotná KČOV je tvořena soustavu mělkých bazénů kam je kanalizací přivedena odpadní voda. Aby znečištěná voda neprosákla do podzemních vod, musí být bazény vystlány dostatečně silnou plastovou nepropustnou fólií. Tato fólie je z obou stran chráněna geotextilií. Dno je vysypáno hrubším pískem nebo štěrkem (zrnitosti min 3 mm) a zasypáno mulčem či zeminou. Po té je místo osázeno bahenními rostlinami. Hloubka bazénů by se měla pohybovat mezi 30 – 75 cm v zívislosti na ttypu rostlin (střípina 75 cm, orobinec 60 cm, rákos 30 cm) .Klasický tvar bazénů je většinou obdélníkový, ale fantazii se meze nekladou, stejně jako si zvolíte rostliny, které na KČOV vysázíte.

Rostliny pro kořenovou čističku odpadních vod

Rákos obecný (Phragmites Australis)

Chrastice (lesknice) rákosovitá (Phalaris Arundinacea)

Zblochan vodní (Glyceria Maxima)

Orobinec (Typha )

Blatouch bahenní (Caltha palustris)

Kosatec žlutý (Iris Pseudacorus)

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)

 

Bližší informace k těmto rostlinám
 
Kde se dá použít
Její výhodou je, že se dá bez problémů použít u objektů k rekreaci, které nejsou celoročně využívané. Dá se využít všude, kde je dostatek místa, tam kde chceme mít kousek přírody, tam kde nechceme investovat do mechanické čov. Kořenová čistička se používá především na čištěn tzv. šedé vody (vody z koupelny a kuchyně) ale je řešitelné i čištění černé vody (voda z WC).Nevýhodou jsou ovšem nároky na plochu. Na jednoho obyvatele počítejte tak 5–6 m2.
Někoho by možná napadlo
„Dobře, ale v létě tu budu mít spoustu dotěrných komárů. Rybníčky s rostlinami jsou líhní tohoto hmyzu.“ Ano , je to pravda. U Kořenové čističky je toto ale jednoduše vyřešeno. Hladina vody totiž sahá maximálně 5 cm pod povrch štěrku či písku. Věřte nebo ne, právě to zabrání přemnožení tohoto obtížného hmyzu.
„A co zima? Bude KČOV fungovat i v zimě?“ Ani v zimě nepřestane Vaše kořenová čistírna fungovat. Proces ale probíhá pomaleji. To by ale nebyl tak veliký problém,ale kam s vyčištěnou vodou. Od jara do podzimu se dá použít na zálivku. V zimě toto nepřipadá v úvahu, proto je třeba mít v záloze zimní řešení. Toto ale neplatí jen pro KČOv ale obecně pro všechny případy, kdy vyčištěná voda zůstává na pozemku a používá se na zalévání. Náklady Zhruba 5 – 6 tisic na jednu osobu – pořizovací cena 300 Kč – povolení
Pořizovací cena záleží na místních podmínkách, vzdálenosti od pískovny či štěrkovny, druhu rostlin…