Změňte posudkáře k děčínskému jezu !

07.07.2012 16:58

 

Ředitelství vodních cest (ŘVC) žádá, aby ministerstvo životního prostředí vyměnilo osobu posuzující dopady stavby děčínského jezu. „Nynější hodnocení jsou podle ředitelství nekompetentní a příliš podléhají takzvané zelené lobby“, řekl ředitel ŘVC Jan Skalický. Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že k požadované změně nevidí důvod. MŽP už podruhé vrátilo dokumentaci o dopadech uvedené stavby na životní prostředí k dopracování.

  

 "Jsme naprosto přesvědčeni, že posudkář pan Tomáš Bajer, jmenovaný ministerstvem životního prostředí, zde odvedl jednoznačně odborně nezpůsobilou práci," řekl Skalický.

 

Projevil neznalost vodní problematiky, nebo se jí dostatečně nevěnoval. Pokud to dovolí správní řád a legislativa, bude ŘVC požadovat, aby další dopracovanou verzi dokumentace posuzoval jiný člověk. Zároveň ředitelství vyzvalo ministra životního prostředí Tomáše Chalupu (ODS) k tomu, aby si na ministerstvu "udělal pořádek".

  

 Ministerstvo životního prostředí si nemyslí že by se tato osoba měla měnit. Posudkář má totiž více než dvacetiletou praxi. Dělal EIA (hodnocení dopadu stavby na životní prostředí) například na Temelín, z našeho pohledu je to naprosto kompetentní osoba," uvedl mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

   

Podle Skalického ŘVC uznává, že Bajer je v oboru uznávaným odborníkem. V současnosti ho zaměstnává právě Temelín, a proto se Děčínu nemohl tolik věnovat. Dokumentace k jezu má podle ŘVC celkem 4500 stran, k tomu musel zpracovatel posudku vyhodnotit vyjádření organizací, které stavbu doporučují. Podle Skalického ale Bajer dané stanovisko zamítnutí vydal po čtyřech dnech. Je to doba, která na zpracování takového množství materiálů nestačí, míní ředitel ŘVC.

   

Ministerstvu životního prostředí chybí dokumentace k jezu.  vyčítá zejména to, že nejsou například vypracované další technické varianty splavnění Labe. Tímto problémem se však podle Jana Bukovského, vedoucího oddělení realizace na ŘVC, zabývaly už původní podoby dokumentace. Podle něj vyloučily, že by například prohrábkou říčního dna mohlo být dlouhodobě dosaženo vyšší plavební hloubky. ŘVC proto považuje současné vyjádření ministerstva za účelovou obstrukci.

   

Podle Vitíka ministerstvu pro životní prostředí jde především o vybrání varianty stavby tak, aby plavební stupeň byl co nejšetrnější k okolnímu prostředí. Právě kvůli širšího rozpracování jednotlivých variant stavby nařídil úřad dokumentaci dopracovat. Nejde prý přitom o rozhodnutí, které by MŽP udělalo samostatně od stolu. Úřad v rozhodnutí reagoval na stanoviska Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, správy oblasti České Středohoří a České inspekce životního prostředí.

 

  Výstavbu plavebního stupně v Děčíně dlouhodobě považuje za prioritu ministerstvo dopravy. Úřad si od toho slibuje zachování tuzemské lodní dopravy, která se nyní podle rejdařů nachází v kritickém stavu. Vodní cesta je podle nich nedobudovaná a současný stav,vede k neefektivnímu podnikání.  Labe je po 175 dnů v roce nesplavná řeka. Vypracování nové dokumentace stavbu jezu zdrží o pět měsíců až o rok. I s tímto zpožděním by děčínský plavební stupeň mohl být dokončen do konce roku 2018.