Zásah do chráněné lokality

27.07.2012 11:42

       Na Jihlavsku začali dobrovolníci kosit dvě chráněné podmáčené louky se vzácnými orchidejemi. Konalo se tak v centru ekologické výchovy Chaloupky v Zašovicích. Napřed se s kosami vydali do přírodní rezervace Na Podlesích u Hrutova. Později posečou i přírodní památku Urbánkův palouk u Nové Brtnice. Kněžičtí ochránci přírody očekávali desítku pomocníků. Kosení mělo trvat dva týdny, řekl ČTK Václav Křivan z centra.

     "Dělá se to proto, aby se zachovaly ohrožené druhy rostlin, které tam jsou. Kdyby se přestalo sekat, tak to zaroste náletem stromů," vysvětlil Křivan. Řídký trávník potřebují pro svůj růst i orchideje - prstnatce májové.

     Český svaz ochránců přírody v Kněžicích pečuje o několik desítek hektarů pozemků. Jako přírodní sekačka s údržbou pastvin mu pomáhá stádo asi 80 ovcí. U jiných chráněných lokalit mohou alespoň částečně použít lehkou techniku. Dva mokřady na Jihlavsku zabírající dohromady skoro tři hektary se ale dají posekat jen kosami.

     Dobrovolníci se dostanou na louku kolem páté hodiny ráno. "Potřebujeme holínky, kosy, brousky a repelent; je tam hodně hovad," podotkl Křivan. Mokřady se kosí jen jednou ročně, protože na nich tráva moc rychle neroste. V nejzachovalejších částech je vysoká jen asi do 20 centimetrů. "Není to klasická louka, že by se tam člověk brodil po pás v trávě," uvedl Křivan. Posekaná tráva se musí ručně shrabat a vytahat na plachtách.

     První týden se kosami oháněli lidé, kteří přijíždějí pomáhat pravidelně; kněžičtí ochránci pořádají kosení už bezmála tři desetiletí. Druhý týden se do práce zapojili účastníci letního tábora hnutí Brontosaurus.