Zahradní jezírka dočišťují vodu z ČOV

25.07.2012 17:34

Zahradní jezírkoDomovní čistírny odpadních vod, ale i kořenové čističky, je možno vídat stále častěji u nově budovaných rodinných domů.  Ne všude je však možné využít možnosti odvodu vyčištěné vody pryč z pozemku, a nebo je pozemek příliš malý na to, aby posloužil plošně dostatečně pro použití vody z ČOV zálivkou. Celkem zajímavé řešení ale nabízejí okrasná zahradní jezírka.

Voda vypouštěná z domovní čistírny odpadních vod patrně nikdy nedosáhne takové kvality, abychom mohli takové jezírko používat ke koupání, ale jako estetický prvek zahrady je takové zahradní jezírko velmi vhodné. Takové zahradní jezírko můžeme provozně zapojit na konec celého systému ČOV, pokud používáme kořenovku, tak až na konec celého kořenového pole. Samotné jezírko pak může na kořenové pole KČOV vizuálně plynule navazovat, a samotné jezírko tak může tvořit esteticky zajímavou zahradní kombinaci .

Zahradní jezírkoV takovém zahradním jezírku patrně nikdy nedosáhneme takové kvality vody jako v jezírku dopouštěném studniční nebo městskou vodou z vodovodního řadu, na druhou stranu není třeba hned na začátku na čistotu vody zcela rezignovat. Důležité je přemýšlet už při budování samotného jezírka na profil jeho dna, je třeba počítat s tím, že v jezírku dojde relativně v krátké době k výskytu řas, kterým se bude voda z ČOV nepochybně líbit. Jezírko by tedy mělo být vybudováno tak, aby odstraňování řas nepůsobilo problémy, a bylo jednoduché, a efektivní. Svou práci jistě odvednou i vhodně zvolené vodní rostliny, zde budeme mít díky široké nabídce zahradních center daleko větší druhou nabídku , a vybírat můžeme i z kvetoucích rosltin pro zahradní a koupací jezírka. Velmi oblíbené lekníny budou ve vodě  bohaté na řiviny velmi dobře prospívat, a majitele jezírka jistě odmění záplavou květou ve velmi krátké době.

 

Zahradní jezírkoVelmi důležité bude u jezírka provzdušnění vody - ať už kompresorem, nebo vhodně zvoleným čerpadlem.  Zde budeme muset volit silnější výkon, chceme-li dosáhnout čistého a průhledného vodního sloupce. Vhodnou alternativou by bylo použití některého z výkonnějších filtrů pro zahradní jezírka, je třeba ale pamatovat na to, že zátěž takového typu jezírka je vysoká, a filtr je tedy třeba vybírat výrazně předimenzovaný, aby voda jezírka zůstala průhledná. Určitě bude třeba výkonné UV lampy, která se před samotný filtr obvykle předřazuje.