Špína v Podhradském rybníku

04.08.2012 22:05

 

     Podhradský rybník v Plumlově na Prostějovsku, ze kterého loni odborníci vytěžili nánosy plné živin pro sinice, má znovu zhoršenou kvalitu vody. Vodohospodáři však odmítají, že by daná investice přesahující 23 milionů korun přišla vniveč. Za zhoršenou kvalitu vody mohou nejspíš současné vysoké teploty, ale i neustálé znečišťování vody splašky obyvateli z okolních obcí, kteří nejsou napojeni na kanalizaci. Vodu v rybníku, který je čistící zónou pro Plumlovskou přehradu, chtějí nyní zástupci Povodí Moravy zlepšit dalšími novými opatřeními.

     „Zhoršená kvalita vody v Podhradském rybníce je nyní stejně jako na řadě jiných nádrží v republice důsledkem velmi vysokých teplot v kombinaci s minimálním přítokem řeky Hloučely. Situaci navíc komplikuje stálé znečištění splaškovými vodami ze samotného Plumlova, ale rovněž bohatá dotace živinami z Roudníku a z polních splachů,“ řekla dnes ČTK mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

     Podle Petra Loyky, který měl nad projektem biologický dozor, nelze Povodí Moravy v souvislosti se současnou kvalitou vody nic vyčítat. Opatření, které vodohospodáři v těchto místech provádějí, nemají podle něj obdoby.  „Odtěžení nánosů jak v přehradě tak v Podhradském rybníce včetně ošetření dna je řešení důsledků, nikoliv řešení příčin. Těmi jsou odkanalizování obcí, úprava zemědělského hospodaření v celém povodí, revitalizace krajiny a kvalitní čištění odpadních vod s využitím technologií na odstranění fosforu,“ řekl dnes ČTK Loyka. „Povodí Moravy nelze nic vyčítat, udělali maximum všech opatření, které správce toku může udělat,“ doplnil biolog.

     Vodohospodáři si myslí, že se na kvalitě vody podepisují především obce Hamry, Soběsuky, Vícov a Plumlov. „Bohužel asi desítka jednotlivců, na které jsme přišli a které identifikujeme, neustále znečišťuje řeky například přečerpáváním své žumpy do dešťové kanalizace a značně tím znečišťují přítok do Podhradského rybníku,“ podotkl vedoucí provozu Přerov David Čížek. Starostové mají snahu situaci řešit. „Máme celou obec odvedenou na čističku odpadních vod. Může se ale stát, že někdo něco vypouští, máme některé nemovitosti vytipované. Uhlídat se všechno ale nedá,“ řekl dnes ČTK starosta Plumlova Adolf Sušeň. Podotkl, že jej současná situace v rybníku mrzí. „Stálo to hodně energie a práce. Ale bohužel, jestli od jara nezaprší a stojí tam voda jak v louži, nedá se nic jiného čekat,“ dodal starosta.

    Vodu v rybníce chtějí vodohospodáři nyní vylepšit vytvořením speciálních pásem a sedimentačních zdrží na přítoku Hloučely, které přirozeně podpoří samočisticí schopnost vody. „Dnes jsme obdrželi rozhodnutí ze Státního fondu životního prostředí a přípravné práce zahájíme neprodleně,“ uvedl vedoucí závodu Horní Morava David Fína.

     Vodohospodáři rybník vypustili loni v létě a odtěžili z něj 60.000 kubických metrů usazenin. Rybník o rozloze 14,5 hektaru prošel ještě ozdravnou kůrou v podobě vápnění a následného promrznutí. Náklady dosáhly 23,3 milionu korun.