Přestupek bez trestu pro D. Králové a VAK

08.07.2012 17:50

 

Město Dvůr Králové nad Labem a dvorské Vodovody a kanalizace (VAK) nedostanou pokutu za únorové vypouštění městských splašků přímo do Labe. Hradecký inspektorát České inspekce životního prostředí jim sice pokuty celkem ve výši 400.000 korun uložil, ale ministerstvo životního prostředí rozhodnutí komise zrušilo a správní řízení zastavilo. Pro ČTK to dnes řekl právník hradeckého inspektorátu Martin Klingr.

Z velkého šestnáctitisícového města tekly splašky začátkem února do řeky neuvěřitelných 56 hodin. Stalo se tak po té, co čistička firmy WWTP DKNL přerušila čištění kvůli sporu o ceny s dvorskou radnicí. Firma WWTP DKNL ve správním řízení vedeným dostala v minulých dnech pokutu 250.000 korun, proti níž se může odvolat. Kraj nadále vede správní řízení i s majitelem čistírny, firmou Evorado Import.

    ČIŽP za údajné porušení vodního zákona uložila městu pokutu 300.000 korun. Soukromá firma VAK, která kanalizace a vodovody provozuje, dostala pokutu 100.000. Město i VAK se odvolaly. Ministerstvo rozhodlo, že město ani VAK za zaznamenané poškození životního prostředí neodpovídají. "Šlo o velmi neobvyklý a složitý případ s mnoha subjekty. Rozhodnutí ministerstva a jeho právní názor respektujeme," řekl Klingr.

    Podle testů splašky dvojnásobně zvýšily v řece hodnoty amoniakálního dusíku nad normu. Hodnoty fosforu se dostaly na hranici limitu. Dalších deset sledovaných parametrů kvality vody limity nepřekročily a řeka se s celou situací podle správců povodí vyrovnala relativně dobře.

    Dvorská čistička původně patřila textilce Tiba. Nečistila nejen vodu z textilky, ale čistila hlavně městské splašky. Textilka čističku v roce 2005 prodala firmě Evorado Import, která v dubnu ukončila smlouvu s firmou WWTP DKNL. O provozování či koupi čističky měla zájem dvorská radnice, majitel si však vybral jako nového provozovatele společnost LITAVE.

    I s firmou LITAVE se město dohaduje o ceně čištění. Firma městu za poslední čtyři dny měsíce dubna poslala fakturu na 483.000 korun, což by znamenalo 3,6 milionu korun měsíčně. "Vzhledem k tomu, že faktura není podložena kalkulací, byla vrácena zpět," uvedlo vedení radnice na webu města.

Radnice podle nařízení vodoprávního úřadu z roku 2005 platila firmě WWTP DKNL 1,67 milionu Kč měsíčně. "Do narovnání vztahů mezi WWTP a LITAVE ohledně plateb za čištění Město se rozhodlo složit finanční prostředky do soudní úschovy, protože chce zabránit opětovnému uzavření čističky.