Obnovení starého koryta Blanice u Heřmaně

03.07.2012 17:52

 

Na Písecku staré koryto řeky Blanice u Heřmaně se letos dočká obnovy.  Téměř tříkilometrový úsek bude za 45 milionů korun vytěžen. Tento úsek má přes 22.000 metrů krychlových sedimentů. „Projekt je připravován od povodně z roku 2002, má jak protipovodňový, tak ekologický význam“ řekl starosta Jaroslav Bečvář. V budoucnu by na obnovovaném území měla vzniknout naučná stezka.

    "Původní koryto Blanice bylo po regulaci toku ponecháno přirozenému vývoji zcela bez zásahu a tím došlo k jeho úplnému zanesení a také k posunutí jeho trasy mimo původní směr do okolních pozemků. V původním korytě je od půl do metru sedimentů," uvedl starosta.

    Dotaci má obec schválenou z operačního programu Životní prostředí, je vybrán dodavatel prací a čeká se na oficiální příslib peněz od ministerstva životního prostředí. Poté mohou práce na obnově toku začít. Podle harmonogramu by měly být hotové do konce příštího roku.

    Nejdříve budou posbírány a přemístěny chráněné druhy živočichů, například dnes již kriticky ohrožený velerub malířský, poté bude odvedena voda z koryta, těžit se budou stromy zničené povodněmi a pak přijde na řadu likvidace bahna. Ve vyčištěném korytě budou vytvořeny půlmetrové tůňky; pro ryby, obojživelníky a další živočichy vzniknou migrační cesty. Břehy budou zpevněny a cesty osety trávou.

    Lokalita Staré Blanice a Heřmaň se nachází asi šest kilometrů severozápadně od Protivína, ve směru na Ražice, kam vede cyklotrasa. Při povodních v roce 2002 obci s 250 obyvateli na komunikacích vznikla škoda přes deset milionů korun, zatopeno bylo několik domů. Obnovené koryto by mělo při záplavách pomoci odvést velkou vodu mimo obec.