Nesrovnalosti v účetnictví u SFŽP

13.08.2012 15:35

 

     Státní fond životního prostředí (SFŽP) v uplynulé době neměl dostatečně fungující kontrolní systém. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval hospodaření několika státních fondů v letech 2008 až 2010. U SFŽP úřad odhalil několik nesrovnalostí  v účetnictví a inventarizaci. ČTK o tom informovala mluvčí NKÚ Olga Málková. Podle názoru NKÚ některé státní fondy včetně SFŽP neplní svoji práci, lze tak podle něj uvažovat o jejich sloučení nebo úplném zrušení. S tím MŽP nesouhlasí.

 

     "Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zadal ředitelce SFŽP Radce Bučilové bezodkladně vypracovat zprávu k daným zjištěním. Poté se ministerstvo bude moci ke zprávě NKÚ, kterou oficiálně ani nedostalo, vyjádřit," reagoval na informaci mluvčí ministerstva Matyáš Vitík s tím, že dané problémy se týkají záležitostí z roku 2008, kdy byl ředitelem SFŽP Petr Štěpánek jmenovaný ministrem Martinem Bursíkem.

 

     SFŽP administruje program Zelená úsporám a evropský program Životní prostředí. "Po problémech na SFŽP je pro bezchybnou administraci evropských peněz a peněz z prodeje emisních povolenek důležitá stabilita SFŽP. Jeho případná přeměna, či dokonce jeho rušení, navíc z důvodů, které uvádí NKÚ, jsou mimo jakýkoli reálný rámec a pouze by výrazně ohrozily čerpání finančních prostředků, na které má Česká republika nárok a které významně přispívají k ochraně životního prostředí v ČR," uvedl Vitík.

 

     Kontroloři upozornili na případ, kdy fond při inventarizaci za rok 2010 zjistil manko ve výši 2,82 milionu korun, tvořené zejména majetkem pořízeným v letech 2008 až 2010 většinu za elektroniku -konkrétně notebooky, mobilními telefony, ale i nábytkem či kancelářským vybavením. "Škodní komise SFŽP navrhla nevymáhat škodu a odepsat manko z majetkové evidence s tím, že není možné určit, kým a jakým způsobem manko vzniklo, a že ceny nenalezeného majetku jsou cenami pořizovacími a neodráží reálnou hodnotu," uvádí zpráva úřadu. Fond tak údajně porušil několik zákonů, neboť například důsledně nevyužil všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka.

 

     Kontrolní úřad dále upozornil na to, že SFŽP v loňském roce nebyl schopen provádět některé účetní operace bez asistence ze strany dodavatele ekonomického informačního systému GINIS. "Bylo také zjištěno, že zaměstnanec dodavatele je uváděn jako osoba provádějící účetní záznamy, aniž by byl k těmto zásahům oprávněn," uvedl NKÚ. Na pořízení tohoto informačního systému bylo v letech 2009 až 2011 vydáno celkem 6,58 milionu korun. Za služby spojené s pořízením systému bylo dále uhrazeno 2,4 milionu korun, tedy 36,5 procenta hodnoty pořízeného majetku.

     Kontroloři fondu také vytkli, že neuschoval inventurní soupisy po dobu pěti let nebo že nesledoval na podrozvahových účtech najatý majetek či dlouhodobé podmíněné závazky.

     SFŽP má zajištěno průběžné financování, které je kryto především příjmy z poplatků a pokut v oblasti životního prostředí. Mimořádným zdrojem v kontrolovaném období byly prostředky určené k financování programu Zelená úsporám v objemu asi 19 miliard korun.