Jaká je voda v řece ?

31.07.2012 07:17

 

     Výrazný úbytek potoků a řek zaznamenalo MŽP za posledních dvacet let nejen v Čechách, ale i na Moravě. jejichž voda je silně nebo velmi silně znečištěna. Většina vody z vybraných míst je  neznečištěná či mírně znečištěná voda. Stále je ale podle náměstka ministra životního prostředí Ivo Hlaváče třeba snižovat užívání vody v průmyslu a energetice. Ministerstvo vydává zprávu o kvalitě vody každý rok.

   

     Jako obrana by měly zafungovat nové zákony.  Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství řeší podle Hlaváče MŽP plošné a rozptylové zdroje znečištění v zemědělství. Od srpna tak začne platit vyhláška, která upravuje vlévání závadných látek do řek, potoků, nádrží a jezer kvůli chovu ryb. Loni vláda novelizovala požadavky na jakost povrchové vody. Nařízení jasně stanovuje, za jakých podmínek je možné povolovat vypouštění odpadních vod, a uvádí požadavky i na jejich jakost.

    

     Podle tiskové zprávy úřadu se podařilo také usměrňují nadměrné množství sloučenin dusíku a fosforu, které přispívají k znečištění vody sinicemi. V 90. letech významně kleslo jejich vypouštění především z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod, a to díky technologii čištění odpadních vod především u nových čistíren odpadních vod. Zbývá ale stále vyřešit především odvádění a čištění odpadních vod v menších obcích.  Připojení na kanalizaci s čistírnou odpadních vod vlivem roztroušenosti zástavby je časově i finančně náročnější.

       

     Na budování a rekonstrukce čistíren v obcích používá Česko peněz z evropských fondů. V operačním programu Životní prostředí státní fond nedávno zveřejnil další výzvu k podávání projektů. Část velkých projektů včetně několikamiliardového na modernizaci pražské čističky totiž v zimě ztratila šanci na udělení dotací kvůli nevýhodným smlouvám s provozovateli.