Hodnocení životního prostředí v okolí bydliště občanů

30.06.2012 14:40

     Tři pětiny občanů jsou spokojeni s životním prostředí v České republice. Další tři čtvrtiny kladně vnímají stav životního prostředí v místě bydliště. Nejvíce negativních názorů mají obyvatelé Moravskoslezského a Ústeckého kraje a Prahy, čistota přírody a ovzduší se jim nelíbí. Kvalita povrchových vod na severu Moravy, kritika na provoz v Praze, hluk a dostupnost přírody se obyvatelům moc nezamlouvá. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se rozhodlo pro zveřejnění průzkumu, z kterého vše vyplynulo.

   
     Podle hodnocení životního prostředí v ČR se v posledních deseti letech výrazně zlepšuje. Narozdíl od hodnocení lokálního prostředí je stabilně kolem 70 procent spokojených občanů.
   
     Při posuzování konkrétních podmínek života ve svém bydlišti většina oceňovala dostupnost volné přírody, kvalitu pitné vody a čistotu okolní přírody. Kladně je vnímá až 85 procent dotázaných. Čistotu povrchových vod, čistotu ovzduší a úroveň hluku oceňují tři pětiny Čechů. Spokojenost s hustotou silničního provozu projevilo 44 procent lidí.
     
     Regionální hodnocení životní prostředí bylo nejlépe oceněno v Olomouckém kraji a na Vysočině. Prostředí na lokální úrovni lépe hodnotili obyvatelé Plzeňského, Královéhradeckého, Jihomoravského a Zlínského kraje.
    
     Největší zájem byl o zveřejněné informace od lidí s maturitou a vysokoškolským vzděláním a s dobrou životní úrovní. Dále se ukázalo, že lidé, kteří se aktivně zajímají o zprávy o stavu životního prostředí, jsou nespokojeni s jeho stavem v ČR i v místě svého bydliště.
Autoři průzkum uskutečnili  7.- 14. května a zúčastnilo se ho 1042 lidí starších 15 let.